Parogeneratori GHIDINY

 

Električni parogenerator Maxi 24

 

 • Električni parogenerator malog učinka od 9,5 kg zasićene pare/sat  pa do 26,5 zasićene pare/sat.
 • Osnovni radni tlak pare do 4,5 bar.
 • U slučaju povrata kondenzata, sastavni dio isporuke je sud za kondenzaciju - napajanje. 
 • U slučaju zahtjeva za tzv. čistom parom, kao što je kod hrane, možemo isporučiti stroj s isparivačem anticoro.
 
 

Električni parogenerator Maxi 26

 
 • Električni parogenerator malog učinka od 9,5 kg zasićene pare/sat  pa do 26,5 zasićene pare/sat.
 • Osnovni radni tlak pare do 4,5 bar, za doplatu 7 bar.
 • U slučaju povrata kondenzata, sastavni dio isporuke je sud za kondenzaciju - napajanje.
 • U slučaju zahtjeva za tzv. čistom parom, kao što je kod hrane, možemo isporučiti stroj s isparivačem anticoro.
 
 

Električni parogenerator Maxi 60

 
 • Električni parogenerator srednje kategorije s učinkom  od 25 kg zasićene pare/sat  pa do maksimalnog učinka 74 kg zasićene pare/sat.
 • Potrošnja el. energije je direktno proporcionalna korišćenju pare, a samim tim je i pogon stroja maksimalno ekonomičan.
 • Osnovni radni tlak pare do 4,5 bar, za doplatu 7 bar.
 • U slučaju povrata kondenzata, sastavni dio isporuke je sud za kondenzaciju - napajanje.
 • U slučaju zahtjeva za tzv. čistom parom, kao što je kod hrane, možemo isporučiti stroj s isparivačem anticoro.
 
 

Električni parogenerator Maxi 60 combi

 
 • Baterija od dva parogeneratora  Maxi 60, efektivnost pare još povećava. Raspon medju min. i max. učinkom počinje na 25 kg zasićene pare/sat, a završava  na 148 kg zasićene pare/sat.
 • Radni tlak pare do 4,5 bar, za doplatu 7 bar.
 • U slučaju povrata kondenzata, sastavni dio isporuke je sud za kondenzaciju - napajanje.
 • U slučaju zahtjeva za tzv. čistom parom, kao što je kod hrane, možemo isporučiti stroj s isparivačem anticoro.
 
 

Električni parogenerator Maxi 180

 
 • Najučinkovitija baterija od tri parogeneratora kategorije Maxi 60.
 • Raspon medju min. i max. učinkom počinje na 74 kg zasićene pare/sat a završava na 234 kg zasićene pare/sat.
 • Radni tlak pare do 4,5 bar, za doplatu 7 bar.
 • U slučaju povrata kondenzata, sastavni dio isporuke je sud za kondenzaciju - napajanje.
 • U slučaju zahtjeva za tzv. čistom parom, kao što je kod hrane, možemo isporučiti stroj s isparivačem anticoro.
 
 

Sudovi za kondenzaciju

 
 • Sastavni dio naših usluga je isto tako  rješenje pripreme vode za pojedini tip parogeneratora, na osnovu dobijenih informacija o tvrdoći vode, povrata kondenzata u %, broja radnih sati/dan. 
 
 

Ukoliko imate bilo kakva  pitanja, nedoumice ili ste zainteresirani za neobaveznu kalkulaciju cijene, kontaktirajte nas slobodno bez ustručavanja NONSTOP.