Električni parogenerator Maxi 60 combi

 

  • Elektrický vyvíječ Maxu 60 kombiBaterija od dva parogeneratora  Maxi 60, efektivnost pare još povećava. Raspon medju min. i max. učinkom počinje na 25 kg zasićene pare/sat, a završava  na 148 kg zasićene pare/sat.
  • Radni tlak pare do 4,5 bar, za doplatu 7 bar.
  • U slučaju povrata kondenzata, sastavni dio isporuke je sud za kondenzaciju - napajanje.
  • U slučaju zahtjeva za tzv. čistom parom, kao što je kod hrane, možemo isporučiti stroj s isparivačem anticoro.


 

 

 

Technické vlastnosti elektrického vyvíječe Maxi 60

Elektrický vyvíječ páry MAXI 60 combi